Tình nguyện cho Sức khỏe Cộng đồng

picture_1_4

Vị tri tình nguyện viên trao cho bạn cơ hội phục vụ bệnh nhân một cách trực tiếp. Bạn sẽ cung cấp giáo dục sức khỏe và hướng dẫn bệnh nhân nhận những dịch vụ y tế hiện có. Bạn có thể đăng ký tình nguyện dài hạn, hoặc ngắn hạn nếu bạn muốn tham gia chỉ một hay hai lần một năm. Nếu bạn có hứng thú với ngành nghề chuyên gia y tế, bạn có thể đóng góp 1-3 giờ trực ở phòng khám mỗi tuần, sau đó bạn có thể đăng ký cho vị trí tình nguyên viên dài hạn. Những tình nguyện viên dài hạn phải trải qua cuộc tập huấn HIPPA và một khóa huấn luyên tình nguyện viên kéo dài 90 phút trước khi bắt đầu làm việc tại phòng khám. Khi bạn tình nguyện cùng chúng tôi, bạn không chỉ phục vụ cộng đồng, mà còn nằm trong mạng lưới hoạt động với các sinh viên và chuyên gia y tế khác để có thể đạt được mục đích nghề nghiệp của bạn.

 

Những vị trí đang mở:

Health navigator role

Health navigator application

 

Nhấp chuột để biết thêm về:

SMASH-B health Clinic

Medical Mission

 

Hãy liên lạc Anthony Huynh để biết thêm về cách thức đăng ký:

anthony.huynh@vnmap.org

Connect with us