Tạo động lực cho giới trẻ chủ động phục vụ cộng đồng của họ

Apr 30, 2016

picture_2s

Chương trình Gây Quỹ cho Cộng đồng VNMAP hỗ trợ về mặt kinh tế cho những ai có ý muốn cải thiện cộng đồng của họ thông qua sự cam kết tình nguyện, nguyện vọng cải thiện dịch vụ sức khỏe cộng đồng, sự tận tụy trong học tập, và nguyện vọng phát triển chuyên môn. Mỗi năm, VNMAP đưa ra 3 giải thưởng cộng đồng cho những cá nhân/ tập thể đủ điều kiện.

 

Điều kiện nhận giải.

Đăng ký nhận giải.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Claudia Lưu tại địa chỉ claudia.luu@vnmap.org


Người viết : admin

Connect with us