Sứ mệnh Y tế: hỗ trợ chúng tôi để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu, vùng xa tại Việt Nam

Apr 30, 2016

 

picture_1_1

Từ 2007, VNMAP đã thực hiện nhiều chuyến sứ mệnh y tế đến các vùng nông thôn Việt Nam cho những người nghèo khó và thiệt thòi. Đội ngũ y tế của chúng tôi bao gồm các sinh viên đại học và các sinh viên chuyên ngành y tế thuộc nhiều lĩnh vực. Từ 2007, chúng tôi đã đến tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tiền Giang và Vĩnh Long. Mỗi chuyến đi kéo dài 2 tuần, chúng tôi đến nhiều phòng khám khác nhau trong tỉnh để cung cấp dịch vụ và giáo dục y tế. Chúng tôi đã học được từ kinh nghiệm rằng người dân tại các vùng ấy đang đối mặt với những tình trạng nguy hiểm cũng như kéo dài. Những tình trạng dễ nhận biết nhất như vấn đề về xương và cơ, sốt xuất huyết và cao huyết áp không được điều trị. Những chuyến đi ấy đã giúp cho các tình nguyện viên thấu hiểu cách mà tình trạng kinh tế xã hội ảnh hưởng sức khỏe của bệnh nhân. Họ cũng học được rằng biện pháp ngăn nừa và sức khỏe cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong những lĩnh vực thiếu nguồn nhân lực và tài nguyên. Những chuyến sứ mệnh y tế của chúng tôi diễn ra thường xuyên vào tháng 6 hay tháng 1 hằng năm.

 

 

Chăm sóc Sức khỏe:

 

picture_2

Mỗi ngày chúng tôi thức dậy vào khoảng 6 giờ để có một buổi ăn sáng nhẹ, sau đó sắp xếp dược phẩm lên xe rồi đi đến phòng khám. Đội y tế chăm sóc khoảng 200-300 bệnh nhân một ngày. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lẫn thuốc. Buổi tối, sau khi rời phòng khám, chúng tôi dành thời gian đóng gọi dược phẩm lại trước khi ngủ.

 

 

Giáo dục Y tế:

 

picture_3

Trong những chuyến sứ mệnh y tế, đội ngũ y tế cũng chuẩn bị nhiều tư liệu để giáo dục dân chúng về các căn bệnh phổ biến tại địa phương. Chúng tôi cố gắng dùng phương pháp tiếp cận mang tính tương tác với những hội thảo để minh họa. Chúng tôi còn thiết kế tờ rơi và phát cho bệnh nhân.

 

 

Biết về Cuộc sống của Bệnh nhân:

 

picture_4

Một trong những mục tiêu quan trọng của sứ mệnh y tế của chúng tôi đó là giúp những tình nguyện viên nhân ra rằng sức khỏe bệnh nhân được quyết định bởi nhiều yếu tố. Trong những chuyến đi, tình nguyện viên đã có dịp ghé thăm nhà, nơi làm việc và nơi sinh hoạt của các bệnh nhân. Từ kinh nghiệm ấy, VNMAP thách thức tình nguyện viên xem xét những yếu tố đó.

 

Nếu bạn muốn tình nguyện cho chuyến sứ mệnh y tế tiếp theo, hãy liên lạc Huy Do tại huy.do@vnmap.org.

 

 

Biết thêm về những chuyến đi trước đây:

Lâm Đồng 2009

Tiền Giang 2010

 

 

Please come back for more information.

Please support us through donation at our donation website or through a fundraising campaign at https://www.gofundme.com/vnmaphelpsvietnam


Người viết : admin

Connect with us