LỢI ÍCH KHI TÌNH NGUYỆN

picture_1_5

Tình nguyện viên của chúng tôi hoạt động rất nhiệt tình để giúp tổ chức hoàn thành sứ mệnh. VNMAP quý trọng sự gắn bó và tận tụy của tình nguyện viên, và chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho họ những trải nghiệm đầy ý nghĩa tại VNMAP. Chúng tôi hướng đến việc giúp đỡ tình nguyện viên đạt được những mục tiêu cá nhân lẫn nghề nghiệp. Những lợi ích ấy sẽ được phân loại dựa trên mức độ gắn bó của tình nguyện viên.

 

Lợi ích khi làm tình nguyện viên ngắn hạn (ít hơn 6 tháng liên tục làm việc):

1. Tham gia vào các chương trình huấn luyện được hỗ trợ tại VNMAP

2. Tham gia vào những sự kiện xã hội tại VNMAP

 

Lợi ích khi làm tình nguyện viên dài hạn (hơn 6 tháng liên tục làm việc):

1. Tất cả những lợi ích trên, cộng với

2. Tham gia vào chương trình giảng dạy của VNMAP

3. Nhận được thư giới thiệu cho công việc chuyên ngành hoặc các trường chuyên ngành

4. Có thể đăng ký nhận chi phí đi lại

 

Lợi ích cho những thành viên điều hành:

1. Tất cả những lợi ích trên, cộng với

2. Có thể đăng ký tham gia vào ban lãnh đạo

 

Mọi thắc mắc về lợi ích, xin liên hệ Michael Tran tại michael.tran@vnmap.org

Connect with us