Ban lãnh đạo của VNMAP

 

Ban Giám Đốc:

Huy Do, DO Thạc sĩ Ý tế Công cộng - Chủ tịch Bang Giám đốc và Đồng Sáng lập

Nguyen Nguyen, Tiến sí - Đồng sáng lập

Loc Le, Bác sĩ

Truong Nguyen, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Huan Tran

Thu Vuong

 

Ban Chấp hành:

Michael Tran, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Thạc sĩ Ý tế Công cộng - Giám đốc Ban Chấp hành

Vu-Hang Nguyen, Kế toán Công chứng - Chỉ đạo Tài chính

Amy Duy - Thủ quỹ

Hoang Nguyen - Tiếp thị và Gây quỹ

Matt Tran - Tiếp thị và Gây quỹ

Kha-Ai Tran - Quản lý nguồn Nhân lực

An Do - Điều phố Mạng lưới Tình nguyện

 

Ban lãnh đạo Chương trình:

SMASH-B

My-Linh Vu - Quản lý Bệnh nhân

Truc-Phuong Do - Điều phối chương trình

PrimCare

Lan Nguyen - Quản lý Chương trình

Ngoc To, Thạc sĩ Ý tế Công cộng - Chuyên viên Phân tích Dự án

Khan-An Ton, Bác sĩ - Quản lý Tình nguyện viên Bác sĩ

Mai Duyen, Thư ký

 

Connect with us