Viêm gan B lâm sàng: Hãy đến kiểm tra xem bạn có mắc bệnh viêm gan B cùng với mũi tiêm phòng ngay hôm nay

Viêm gan B lâm sàng: Hãy đến kiểm tra xem bạn có mắc bệnh viêm gan B cùng với mũi tiêm phòng ngay hôm nay

Apr 30,2016
The prevalence of chronic Hepatitis B Virus (HBV) in the Vietnamese general population is between 10-15%. Up to 45% of the carriers will develop complications from ...
Connect with us